• Unterbrechen in zielgerichteten Gesprächen. Eine gesprächsanalytische Untersuchung 

   Olbertz-Siitonen, Margarethe
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 898 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Keskeyttämisen ilmiö keskusteluissa on ollut akateemisen tutkimuksen kohteena useiden vuosikymmenten ajan, ja sitä on lähestytty niin laadullisista kuin määrällisistä lähtökohdista. Esimerkiksi määrällisissä tutkimuksissa ...