• Viestintäkoulutuksen nousukäyrä 

   Raittila, Pentti; Olin, Nina; Stenvall-Virtanen, Sari
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C 40 / 2006 (Tampereen yliopisto, 2006)
   book
   Pentti Raittila, Nina Olin ja Sari Stenvall-Virtanen. Viestintäkoulutuksen nousukäyrä - monta tietä unelma-ammattiin ja suuriin pettymyksiin. Viestintäalan ammattikuvat ja koulutustarpeet -tutkimusprojektin loppuraportti ...