• Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina 

   Pälli, Pekka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 231 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Kirjassa tarkastellaan niitä suomen kielen käyttöön liittyviä keinoja, jotka mahdollistavat tulkintoja yksilöstä joko omana yksilönään tai jonkin ryhmän jäsenenä. Tähän liittyen kirjassa tarkastellaan myös keinoja, joilla ...