• Asiakasuskollisuuden jaetut merkitykset 

   Paavola, Heli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 506 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Yrityksen menestyminen edellyttää nopeasti muuttuvilla, kilpailluilla markkinoilla kykyä synnyttää asiakkaissa uskollisuutta. Uskolliset asiakkaat ovat yritykselle tärkeä pääoma: asiakasuskollisuus suojaa yrityksiä ...