• Digitalization and Journalists in the BRICS Countries 

   Pasti, Svetlana; Ramaprasad, Jyotika (2016)
   article
  • The Changing Profession of a Journalist in Russia 

   Pasti, Svetlana
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 658 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Venäläisen journalistin muuttuva ammatti Tämä väitöskirja tutkii, miten journalismi ammattina on kehittynyt Venäjällä journalistien itsensä näkökulmasta. Nämä edustavat sekä Neuvostoliiton ajan että nyky-Venäjän ikäpolvia ...