• Bäver-tävlingen i informationsteknik - uppgifterna för år 2010 

   Hintala, Markku; Kiiskinen, Antti; Lempiäinen, Taina; Ots, Karl; Paukkunen, Jenni; Poranen, Timo; Pylkki, Ville; Salminen, Erja; Vartiainen, Juha; Virta, Paavo
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 11/2012 (Tampereen yliopisto, 2012)
   report
  • Tietotekniikan Majava-kilpailu vuoden 2010 tehtävät 

   Hintala, Markku; Kiiskinen, Antti; Lempiäinen, Taina; Ots, Karl; Paukkunen, Jenni; Poranen, Timo; Pylkki, Ville; Salminen, Erja; Vartiainen, Juha; Virta, Paavo
   Tietojenkäsittelytieteden laitoksen sarja D -Verkkojulkaisut : D-2010-18 (2010)
   book
  • Äitien käsityksiä 1-5-vuotiaiden lastensa television katselusta 

   Paukkunen, Jenni (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuskysymyksenä oli 1—5-vuotiaiden lasten vanhempien suhtautuminen lastensa television katseluun. Vastausta kysymykseen etsittiin haastattelemalla 20 äitiä, joiden lapsi tai lapset kuuluivat haastatteluhetkellä kyseiseen ...