• Ohjauskeskustelu nuorten lukio-opintojen ja uran pohdinnan tukena 

   Pekkari, Mervi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 577 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Tämän tutkimuksen keskeisenä tehtävänä on löytää toimivaan henkilökohtaiseen opinto-ohjausprosessiin ja erityisesti ohjauskeskusteluun liittyviä tekijöitä ja lisätä sitä kautta ymmärrystä ohjauskeskustelun ja -prosessin ...