• Androgen receptor signaling pathway in prostate cancer 

   Waltering, Kati
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 985 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Eturauhassyövän kasvun tiedetään olevan riippuvaista miessukupuolihormoneista eli androgeeneistä. Androgeenien vaikutus välittyy solussa spesifisen androgeenireseptorin (AR) välityksellä. AR puolestaan säätelee lukuisten ...
  • Lasten obstruktiivisen uniapnean vaikutus sykevälivaihteluun 

   Hakala, Anna (2017)
   Syventävä työ
   Tässä työssä tutkitaan obstruktiivisesta uniapneasta kärsivien lasten sykevälivaihtelua aika- ja taajuustasossa kesällä 2016 kehitetyllä analyysisovelluksella. Sovellus on kehitetty käyttäen R-ohjelmointiympäristöä, minkä ...
  • Trajektorianalyysin soveltaminen tuotantoprosessin muodostaman aineiston mallinnukseen 

   Lilja, Ansa (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkielman päätavoitteena on tutkia trajektorianalyysin soveltuvuutta reaaliaikaisten prosessien tuottaman ison, miljoonia havaintoja sisältävän pitkittäisaineiston analysointiin. Työn alitutkimuskysymyksenä on ...