• Etnisyys ja rasismi journalismissa 

   Raittila, Pentti; University of Tampere (2002)
   book
   Montako pakolaisiksi ilmoittautuvaa romania lentokentällä muodostaa tulvan? Onko venäläisen rattijuopumus otsikon ansaitseva rikos? Mitä tehdä, kun poliitikot ovat haluttomia ottamaan kantaa etnisiä vähemmistöjä koskeviin ...
  • Islam suomalaisissa joukkoviestimissä 

   Maasilta, Mari; Rahkonen, Juho; Raittila, Pentti
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 103 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Islam on viime vuosiin saakka pysynyt suomalaisille etäisenä, mutta sen merkitys niin meillä kuin muuallakin on lisääntymässä. Keskustelussa islamin suhteesta Suomeen ja suomalaisiin törmätään väistämättä myös islamin ...
  • Jokelan koulusurmat mediassa 

   Raittila, Pentti; Johansson, Katja; Juntunen, Laura; Kangasluoma, Laura; Koljonen, Kari; Kumpu, Ville; Pernu, Ilkka; Väliverronen, Jari
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A/105 (2008)
   book
   Pentti Raittila & Katja Johansson & Laura Juntunen & Laura Kangasluoma & Kari Koljonen & Ville Kumpu & Ilkka Pernu & Jari Väliverronen Jokelan koulusurmat mediassa Tutkimus kuvaa median toimintaa äkillisessä kriisitilanteessa. ...
  • Journalism and School Shootings in Finland 2007 -2008 

   Raittila, Pentti; Koljonen, Kari; Väliverronen, Jari (2010)
   book
   Two school shootings in Finland (Jokela in 2007 and Kauhajoki in 2008) resulted in the death of 20 people, and they shook not only the foundations of Finnish society but also of the profession that reported about the ...
  • Kauhajoen koulusurmat mediassa 

   Raittila, Pentti; Haara, Paula; Kangasluoma, Laura; Koljonen, Kari; Kumpu, Ville; Väliverronen, Jari
   Journalismin tutkimusyksikkö, Julkaisuja : A 111/ 2009 (2009)
   book
   Journalismin tutkimusyksikkö Julkaisuja A 111/ 2009 Tutkimus kuvaa Kauhajoella 23. syyskuuta 2008 tapahtuneiden koulusurmien käsittelyä suomalaisessa journalismissa. Tutkimus on jatkoa kesäkuussa 2008 ilmestyneelle Jokelan ...
  • Keskusteluja etnisyydestä mediassa - Suomalaisten, maahanmuuttajien ja tutkijoiden tulkintoja 

   Raittila, Pentti; Nikunen, Kaarina; Pöyhtäri, Reeta; Hiltunen, Anna-Kaisa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 102 (2007)
   book
   Viime vuosina Suomessa on ilmestynyt runsaasti teoksia, joissa tutkijat analysoivat median tapaa kuvata Suomessa asuvia etnisiä vähemmistöjä. Tässä teoksessa noita tekstejä tulkitsevat tutkijoiden ohella ”tavalliset” ...
  • Muuttumaton uutinen? Suomalaisen uutismedian vuoiseuranta 2007-2012, loppuraportti. 

   Suikkanen, Risto; Holma, Aino; Raittila, Pentti (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
   Uutismedian vuosiseurannan loppuraportti esittelee viisivuotisen tutkimushankkeen keskeiset tulokset sekä sen virittämät metodiset johtopäätökset. Määrällisen sisällön erittelyn kohteena olivat suomalaisten sanomalehtien ...
  • Syylliseksi kirjoitettu. Ulvilan surman uutisointia paperilla ja verkossa 

   Noppari, Elina; Raittila, Pentti; Männikkö, Pirita (Tampereen yliopisto: COMET – Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus, 2015)
   book
   Julkaisu käsittelee Ulvilan murhatapauksen uutisointia kolmessa suomalaisessa sanomalehdessä. Tarkastelun kohteena on etenkin se, millaisilla ilmaisukeinoilla lehdet tuottivat vaikutelmia murhaepäilty Anneli Auerista ...
  • Uutinen Estonia: Kriisiviestintä ja journalismin etiikka koetuksella 

   Raittila, Pentti (Tampere University Press, 1996)
   book
   "Autolautta Estonia, entinen Viking Sally, on kaatunut ja uponnut merellä Utön lähistöllä. Merestä löydetty pelastusveneitä ja ihmisiä. Alus todennäköisesti oli matkalla Tallinnasta Tukholmaan. Tarkemmat tiedot puuttuvat." ...
  • Venäläiset ja virolaiset suomalaisten Toisina - Tapaustutkimuksia ja analyysimenetelmien kehittelyä 

   Raittila, Pentti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 362 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Väitöskirja käsittelee toiseuden esitystapoja suomalaisuudessa. Työ perustuu kolmeen empiiriseen tutkimukseen: Ensimmäisen aiheena on venäläisyys suomalaisten haastattelupuheissa, ja se perustuu 1980-luvun lopulla kerättyyn ...
  • Viestintäkoulutuksen nousukäyrä 

   Raittila, Pentti; Olin, Nina; Stenvall-Virtanen, Sari
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C 40 / 2006 (Tampereen yliopisto, 2006)
   book
   Pentti Raittila, Nina Olin ja Sari Stenvall-Virtanen. Viestintäkoulutuksen nousukäyrä - monta tietä unelma-ammattiin ja suuriin pettymyksiin. Viestintäalan ammattikuvat ja koulutustarpeet -tutkimusprojektin loppuraportti ...
  • Vihapuhe sananvapautta kaventamassa 

   Pöyhtäri, Reeta; Haara, Paula; Raittila, Pentti (Tampere University Press, 2013)
   book
   Julkisuudessa on erityisesti Norjan kesän 2011 joukkosurman jälkeen käyty keskustelua verkkovihasta ja vihapuheesta ja niiden vaikutuksesta yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Tämä kirja perustuu vuosina 2012-2013 tehtyyn ...
  • Ydinjäteihme suomalaisittain 

   Raittila, Pentti; Hokkanen, Pekka; Kojo, Matti; Litmanen, Tapio; University of Tampere (Tampere University Press, 2002)
   book