• Henkilöstön selviytyminen kriisiytyneessä organisaatiossa 

   Ranki, Anneli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 66 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan irtisanomisten vaikutuksia organisaation sisällä. Miten jäljelle jäävä henkilöstö pyrkii selviytymään, kun yrityksessä toistuvasti valitaan irtisanottavat ja ne jotka saavat jäädä. Tutkimus on ...