• Yhteinen ja erillinen lapsuus. Sisarusten sosiaalistava merkitys 

   Rannikko, Ulla
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 785 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Suurimmalla osalla ihmisistä on ainakin yksi sisarus. Harvoin kuitenkin tulemme ajatelleeksi, että sisarussuhde on usein myös elämän pisin ihmissuhde. Sisarusten merkitystä ei siis voi väheksyä. Sisarussuhde on aina ...