• Nuorten mielenterveys koulumaailmassa 

   Kaltiala-Heino, Riittakerttu; Ranta, Klaus; Fröjd, Sari (2010)
   article
   Koulumenestys, osallisuus koulukiusaamiseen ja poissaolot koulusta ovat paitsi kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen myös mielenterveyden indikaattoreita. Mielenterveyden häiriöt puolestaan voivat haitata oppilaan oppimista ...
  • Social Phobia among Finnish Adolescents: Assessment, Epidemiology, Comorbidity, and Correlates 

   Ranta, Klaus
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 734 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Sosiaalisten tilanteiden pelko (STP) on ahdistuneisuushäiriö, jonka keskeisenä oireena on voimakas pelko joutua kielteisen arvioinnin kohteeksi sosiaalisessa tai esiintymistilanteessa. Häiriö johtaa kärsimykseen näissä ...