• Konkretisoituva uhka. Ilkka-lehden huumekirjoitukset vuosina 1970-2002 

   Jokiranta, Kari
   Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia : 6 (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2008)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee huumeongelman konstruointia Ilkka-lehden kirjoituksissa vuosina 1970-2002. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten tulkinnat huumeiden käytöstä muotoutuvat ja muuttuvat tutkimusjakson aikana. ...