• Sukupolvien kohtaamisia lasten ja vanhusten yhteisessä palvelukeskuksessa 

   Ukkonen-Mikkola, Tuulikki
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1054 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata lasten ja vanhusten yhteisen palvelukeskuksen toimintakulttuuria kahdesta eri näkökulmasta toimintakulttuuria erilaisina toimintakäytäntöinä ja kulttuuria merkityksenantona. Tutkimuksen ...