• Hallinnan tekemiset: Mediakasvatuspolitiikan diskursiivinen tuottaminen 

   Uusitalo, Niina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1605 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Suomalaiseen mediakasvatuspolitiikkaan sisältyy toisilleen ristiriitaisia näkemyksiä mediakasvatuksen merkityksestä kansalaisuudelle. Mediakasvatuksen esitetään kasvatuspolitiikassa suojelevan lapsia median riskeiltä, ...
  • Kavereita verkossa ja sen ulkopuolella : näkökulmia nuorten verkkoyhteisöllisyyteen 

   Noppari, Elina; Uusitalo, Niina; Kangaspunta, Seppo (Tampere University Press, 2011)
   bookPart
  • ´Mä oon nyt online!´ : Lasten mediaympäristö muutoksessa 

   Noppari, Elina; Uusitalo, Niina; Kupiainen, Reijo; Luostarinen, Heikki
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A104/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Internet, televisio, kännykät ja kirjat ovat tärkeä osa lapsen ja nuoren arkista elämää, viihtymistä ja tiedonhakua. Monien medioiden käyttö nivoutuu luontevasti sosiaaliseen elämään, yhdessäoloon, leikkeihin ja harrastuksiin. ...
  • Naamatusten verkossa - Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2 

   Uusitalo, Niina; Vehmas, Susanna; Kupiainen, Reijo (Tampereen yliopisto, 2011)
   book
   Lasten ja nuorten mediaympäristön muutostutkimuksessa tutkitaan eri-ikäisten lasten mediankäytön ja mediaympäristön muutoksia. Pitkittäistutkimuksen toisella kierrokselle osallistui 60 lasta ja nuorta Tampereelta ja ...