• Lapin luontopolitiikka: analyysi vuosien 1946-2000 julkisesta keskustelusta 

   Valkonen, Jarno
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 284 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Lapin luontopolitiikka on ympäristösosiologinen tutkimus sotienjälkeisen ajan Suomen Lapin luonnonkäytöstä. Tutkimus kartoittaa julkisen keskustelun kautta niitä Lappia, luontoa ja luonnonkäyttöä koskevia käsityksiä ja ...