• Essays on income inequality, poverty and the evolution of top income shares 

   Riihelä, Marja
   Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Publications (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2009)
   Väitöskirja
   Väitöskirja sisältää neljä tuloeroja ja eriarvoisuutta käsittelevää esseetä tarkastellen ylimpien tulo-osuuksien kehitystä, tuloilla ja kulutuksella mitattua köyhyyttä, alueellisia tuloeroja ja verotuksen progressiivisuutta. ...