• Tapaustutkimus poliisin esitutkinnan dokumentoinnista: asiakirjahallinnan näkökulma 

   Valtonen, Marjo Rita
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 492 (Tampere University PressArkistoyhdistys ry - Arkivföreningen r.f., 2005)
   Väitöskirja
   Asiakirjatiedon tarkoituksenmukainen ja vastuullinen hallinta on yksi tietoyhteiskunnan toimivuuden peruskysymyksiä niin julkishallinnossa kuin yksityisellä sektorillakin. Yhteiskunnan arkitoimintojen dokumentointi palvelee ...