• The Politics of Agrarian Transformation in Mexico 

   Valtonen, Pekka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 39 (Tampere University PressSuomalainen Tiedeakatemia, 2001)
   Väitöskirja
   Väitöskirjassa tutkitaan Meksikon agraarisektorin rakenteellisia muutoksia viime vuosikymmenten ajalta, erityisesti pientalonpoikaisen ns. subsistenssisektorin näkökulmasta. Tavoitteena on selittää ja ymmärtää erityisesti ...