• Municipal Entrepreneurialism and the Commercialization of the Finnish Water Sector 

   Windischhofer, Richard
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 641 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomen valtio on jatkuvasti vähentänyt taloudellista tukeaan kunnille samanaikaisesti rohkaisten niitä ottamaan käyttöön yksityisen sektorin käytäntöjä sekä vahvistamaan kuntien välistä ...