• Representation of a Changing Self: An EU Performance in the Middle East 

   Kurikkala, Flora
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 298 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Tutkimus osallistuu kansainvälisen politiikan alan teoreettiseen keskusteluun konstruktivistisista lähtökohdista käsin. Se tarkastelee kansainvälistä toimijuutta ja identiteetin muotoutumista vuorovaikutussuhteessa muiden ...