• Estimating Cancer Burden in China 

   Yang, Ling
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 489 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatyön tavoitteena oli arvioida syöpätaakan suuruutta Kiinassa viime vuosina, ottaen huomion sekä ilmaantuvuus että kuolleisuus. Nämä tulokset tarjoavat pohjan syövän torjuntatyölle kuten ennaltaehkäisylle. ...