• Self-Reported Depressive Symptoms and Antisocial Behaviour in Middle Adolescence 

   Ritakallio, Minna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 711 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Masennusoireet ja epäsosiaalinen käyttäytyminen keskinuoruudessa Nuoruusikä on kehitysvaihe, jolloin rikotaan eniten sosiaalisia normeja, testataan rajoja ja tehdään lainvastaisia tekoja. Aikaisempien tutkimusten mukaan ...