• Adult Learners' Learning in a University Setting: A Phenomenographic Study 

   Roisko, Hilkka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 614 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan aikuisoppijoiden oppimista yliopistossa. Tutkimuksen tavoitteena on sekä yliopistossa tapahtuvan aikuisoppimisen että sen tutkimusmenetelmien kehittäminen. Kehittämisintressin lisäksi tavoitteena ...