• Toimintolaskennan käyttömahdollisuudet ja hyödyt kunnan johtamistyössä 

   Tammi, Jari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 528 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatyö käsittelee toimintolaskennan ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia erityisesti kuntien johtamisessa. Toimintolaskenta on yksi johdon laskentatoimen muodoista. Se on syntynyt teollisen yhteiskunnan tarpeisiin ...