• Psychosocial determinants of sickness absence. A longitudinal study of Finnish men and women 

   Väänänen, Ari
   People and Work, Research Reports : 67 (Finnish Institute of Occupational Health / Työterveyslaitos, 2005)
   Väitöskirja
   Työntekijöiden sairastumiset aiheuttavat merkittäviä kielteisiä seurauksia yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasolla. Työorganisaatioissa sairastelu näkyy mm. työryhmän toiminnassa ja työsuoritteiden viivästymisenä. ...
  • 'Vapautusta eduskuntatyöstä saavat - - -' 

   Kananen, Mirja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 192 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää poliittisen eliitin toimintaa ja työmoraalia Suomen eduskunnassa. Tutkimus tehtiin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston pohjalta ja soveltamalla yhteiskuntatieteen ja oikeustieteen ...