• Academic Cultures in the Finnish Mass Research University: Change and continuity 

   Hakala, Johanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 828 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Keskustelu uudesta yliopistolaista ja sen vaikutuksista yliopistojen toimintaan käy vilkkaana. Monissa puheenvuoroissa korostuu pelko tutkimuksen vapauden ja itsehallinnon menettämisestä. Johanna Hakalan väitöstutkimus ...