• Multimodal Computed Tomography in the Evaluation of Acute Ischemic Stroke 

   Sillanpää, Niko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1232 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Nykyaikainen tietokonetomografiatutkimus helpottaa äkillisen aivoverenkiertohäiriön arviointia Aivoinfarkti on eräs merkittävimpiä kuolemaan johtavia tai elämän laatua heikentäviä kansansairauksia. Yleisimmin aivoinfarkti ...