• Avoin koordinaatiomenetelmä Euroopan unionin koulutuspolitiikassa 

   Blomqvist, Carita
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 588 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Lissabonin huippukokouksessa vuonna 2000 otettiin myös koulutuspolitiikassa käyttöön uusi hallinnan ja yhteistyön väline, avoin koordinaatiomenetelmä. Avoimeen koordinaatiomenetelmään kuuluu, että jäsenvaltiot ja Euroopan ...