• Relation trine: An analysis of industrial supplier - customer relations 

   Mittilä, Tuula
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 60 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Tuula Mittilän väitöskirja Suhteen trilogia (Relation Trine) pyrkii avaamaan liikesuhteen 'mustaa laatikkoa'. Tutkimuksen kohteena on ollut tamperelaisen Instrumentointi Oy:n markkinointi ja sen kaksitoista erilaista ...