• Conceptual Modelling Languages 

   Niinimäki, Markopekka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 326 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2004)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa "Conceptual modelling languages" tarkastellaan käsitteellisessa mallintamisessa käytettäviä ns. mallinnuskieliä, niiden ilmaisuvoimaa ja soveltuvuutta mallinnustehtäviin. Käsitteellinen mallintaminen ...
  • Primary Immunodeficiency Information Knowledge Services 

   Samarghitean, Crina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1209 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Tutkijat pystyvät tuottamaan uusilla menetelmillä suuria tietomääriä (esim. teksti- ja multimedialähteistä), mikä on haaste tutkijayhteisölle. Bioinformatiikan avulla voidaan madaltaa kynnystä tiedon hyödyntämiseen ...
  • Two Information Retrieval Learning Environments: Their Design and Evaluation 

   Halttunen, Kai
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 361 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Tiedonhaku on arkipäiväistynyt. Internetin ja Web-sovellusten myötä tiedonhaun ja -hankinnan taidot ovat yhä keskeisempiä nykyisen informaatiotulvan keskellä. Ihmiset hakevat tietoa monissa tilanteissa elektronisista ...