• Luonnonvarojen käytön ja dynamiikan hallinta yksityismailla 

   Jokinen, Ari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 393 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen kohteena ovat yksityismetsätalous ja rantojen rakentaminen. Metsänomistajia ja kesämökkiläisiä tarkastellaan luonnonvarapolitiikan olennaisina toimijoina, luonnonhoitajina. He ovat ohjauksen kohteena, kun ...
  • Tool and Machine: The Affordances of the Mobile Phone 

   Raudaskoski, Sanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 873 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Sosiaalipsykologian alaan kuuluvassa väitöskirjassa tutkitaan matkapuhelimen käyttöä arkisena sosiaalisena toimintana. Pääaineistona ovat puhelut, tekstiviestit sekä videoidut WAP-sovelluksen käyttötilanteet. Tutkimuksessa ...