• Urban Economic Policy in the Network Society 

   Kostiainen, Juha
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 197 (Tampere University PressTekniikan Akateemisten Liitto TEK ry., 2002)
   Väitöskirja
   Tietoyhteiskuntakehitys ja globalisaatio vaikuttavat monin tavoin taloudellisten toimijoiden kuten yksilöiden, yritysten, kaupunkiseutujen ja valtioiden toimintaympäristöön. Tapahtuvan muutoksen myötä kaupunkiseudut ovat ...