• Changes in the Distribution of Economic Wellbeing in Finland 

   Mattila-Wiro, Päivi
   VATT-Tutkimuksia (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2006)
   Väitöskirja
   Työn keskeinen tavoite on kuvata tulojen ja hyvinvoinnin jakaumien muutosta Suomessa erityisesti 1990-luvulla. Tämä on ajanjakso, jolloin Suomi koki sekä vakavan taloudellisen laman että laman jälkeisen nousukauden. Siten ...