• Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjauksen toimintamalli - ohjaajien näkökulma 

   Luojus, Katja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1032 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjausta toteuttavien ohjaajien suhtautumista harjoittelun ohjaukseen ja arviointiin sekä luotiin ja kuvattiin toimintamalli, jonka avulla kehitettiin ...