• Moninaisuus yhtenäisyydessä. Peruskoulu muutosten ristipaineissa 

   Rajakaltio, Helena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1151 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Suomalainen peruskoulu on käännekohdassa. Kunnissa on omaksuttu liike-elämästä peräisin olevia asiakaslähtöisyyteen perustuvia johtamis- ja hallintomalleja. Koulua ajatellaan palvelun tuottajana, ja vanhempia sekä oppilaita ...