• Uudella koulutuksella uudelle vuosituhannelle-Suomen 1990-luvun koulutuspolitiikka 

   Virtanen, Aki
   Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja (Opetusministeriö, 2002)
   Väitöskirja
   Väitöskirjassa tarkastellaan suomalaista 1990-luvun koulutuspolitiikkaa poliittisten dokumenttien analyysin ja 15 avainhenkilön haastattelujen kautta. Tutkimusmenetelmänä on aineiston laadullinen analyysi, jossa aineistosta ...