• Koulutuksen paikallisen arvioinnin kehittämisprosessi Oulun kaupungissa 1997 - 2001 

   Raudasoja, Eva Maria
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 438 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Neljän kehittämisvuoden ajanjaksolle rajattu osallistava toimintatutkimus kuvaa opettajien ja hallinnon välisenä yhteistyönä toteutettua koulutuksen paikallisen arvioinnin kehittämisprosessia. Kaksivaiheisen kehittämisprosessin ...