• Sopeutumattomien erityisluokkaopetus - konfliktisimulaattoriko? 

   Haapaniemi, Liisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 235 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Kysessä on etnografinen tapaustutkimus, jossa kuvataan ESY-opetukseen (aiemmin tarkkailuluokkaopetus) liittyviä arkipäivän tapahtumia ESY-opettajan näkökulmasta katsottuna. Siinä kuvataan oppilaita ja heidän perhetaustojaan ...