• School-to-Work Transitions in International Comparison 

   Brzinsky-Fay, Christian
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1126 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Väitöskirjan aiheena on koulutuksen jälkeiset työelämään siirtymisen ja integroitumisen mallit. Tutkimuksessa luodaan katsaus aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen, arvioidaan olemassa olevan tutkimuksen heikkouksia ja ...