• Asiantuntijuuden kehittyminen ongelmaperustaisessa fysioterapeuttikoulutuksessa 

   Lähteenmäki, Marja-Leena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 578 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Opiskelijan aktiivisuutta, vastuullisuutta sekä oman toiminnan ja osaamisen tarkastelua kehittävien koulutuksellisten ratkaisujen uskotaan luovat edellytyksiä nykyisessä työelämässä tarvittavan asiantuntijuuden kehittymiselle. ...