• Arvostava johtaminen fysioterapiassa 

   Niemi, Riitta (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata arvostavan johtamisen toteutumista fysioterapeuttien näkökulmasta. Tavoitteena oli lisätä tietoa arvostavan johtamisen toteutumisesta fysioterapiassa Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä ...
  • Asiantuntijuuden kehittyminen ongelmaperustaisessa fysioterapeuttikoulutuksessa 

   Lähteenmäki, Marja-Leena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 578 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Opiskelijan aktiivisuutta, vastuullisuutta sekä oman toiminnan ja osaamisen tarkastelua kehittävien koulutuksellisten ratkaisujen uskotaan luovat edellytyksiä nykyisessä työelämässä tarvittavan asiantuntijuuden kehittymiselle. ...
  • Kartoitus vulvodynian taustatekijöistä ja vaikutuksista elämänlaatuun kyselylomaketutkimus 

   Vuoristo, Silja (2016)
   Syventävä työ
   Vulvodynia on ulkosynnyttimien kiputila, jonka etiologia on tuntematon. Jopa 6 l3 % naisista kärsii kyseisestä sairaudesta jossain vaiheessa elämänsä aikana. Yksinkertaisimmillaan vulvodynia voidaan luokitella paikalliseen ...