• Games without Frontiers: Theories and Methods for Game Studies and Design 

   Järvinen, Aki
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 701 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Pelialan ammattilainen väittelee pelien tutkimus- ja suunnittelumenetelmistä Aki Järvisen väitöskirja käsittelee pelien tutkimista ja suunnittelemista. Games without Frontiers: Theories and Methods for Game Studies and ...
  • Playfulness, Play, and Games: A Constructionist Ludology Approach 

   Stenros, Jaakko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1539 (Tampere University Press, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Tutkimus esittää teoreettisen viitekehyksen leikkimielisyyden, leikin ja pelien ymmärtämiseen. Viitekehys on laadittu konstruktionistisen ludologian tarpeisiin, ja se pohjautuu realistiseen sosiaaliseen konstruktionismiin. ...
  • Successful masculinity : in search of the alpha within 

   Lyons, Dermot (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Abstract Pickup artists and the seduction community have gone from being an underground network of workshop and internet based teachers and students, to, following the publication of Neil Strauss' book 'The Game: ...