• Opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen ammattikorkeakoulussa 

      Kalima, Riitta (Suomalaiset Oikeusjulkaisut SOJ Oy, 2011)
      Väitöskirja
      Vuosina 2001 - 2007 Suomen ammattikorkeakouluissa keskeytti opintonsa ns. virallisen tilaston mukaan 67 356 opiskelijaa. Keskimääräinen keskeyttämisprosentti oli Suomen kaikissa ammattikorkeakouluissa vuonna 2007 9,8 ja ...