• Hankala hallintouudistus 

   Airaksinen, Jenni
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 825 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Hallinnon uudistaminen liian yksiäänistä ja kaavamaista Jenni Airaksisen väitöskirja Hankala hallintouudistus kohdistuu suomalaisen kunnallishallinnon uudistamiseen. Tutkimus osoittaa, että kaavamaisuuteen ja liialliseen ...
  • Kunta paikallisen elinvoiman rakentajana 

   Pakkanen, Elisa (2017)
   Pro gradu -tutkielma
   Hallinnon uudistamisella pyritään sopeuttamaan toimintaa, jotta toimintaympäristön kehitykseen ja haasteisiin voidaan vastata menestyksekkäämmin. Suomalainen kunnallishallinto on kehittynyt koko historiansa ajan muun ...