• Vapaa-ajan ja työn tietokonesuhteet ja käyttöhalukkuusmallit 

   Tuomivaara, Seppo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 28 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Tässä työssä tutkittiin tietokoneen käyttöä ja käyttöhalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Ensin kuvattiin erilaisia käytön ja käyttöhalukkuuden vaihtelun mukaan muodostuvia tietokonesuhteita. Tämä tehtiin erikseen vapaa-ajan, ...