• Ammatillisen kasvun edellytykset hallinto-organisaatiossa 

   Salonen, Inari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 848 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan kunnallisia palveluja suunnittelevien henkilöiden näkemyksiä työympäristönsä ammatillisen kasvun edellytyksistä 11 helsinkiläisessä virastossa. Ammatillinen kasvu on jatkuva oppimisprosessi, ...