• Koulutuksen laatu Viron tekniikan alan ammattikorkeakouluissa 

   Altmäe, Arvi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 854 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Tässä tutkimuksessa pohditaan ammattikorkeakoulujen laatua ja laadunhallinta-menettelyjä sekä tarkastellaan duaalirakenteen mukaisen korkeakoulujärjestelmän soveltuvuutta osana Viron koulutusjärjestelmää. Tavoitteena on ...