• Saleable Compromises. Quality Cultures in Finnish and US Commercial Radio 

   Ala-Fossi, Marko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 414 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa selvitetään, mitä on kaupallisen radion laatu ja millainen on kaupallisen radion nykyinen laatukulttuuri Suomessa ja toisaalta Yhdysvalloissa. Työssä tarkastellaan ensin kaupallisen radiotoiminnan ja sen ...