• Alaikäisen kohtaama seksuaalinen hyväksikäyttö internetissä - tuen merkitys selviytymisessä 

   Saarinen, Anna-Mari (2014)
   Pro gradu -tutkielma
   Internet on oiva apuväline tiedonhaussa ja yhteydenpidossa, mutta siihen liittyy myös riskejä. Seksuaalisuus kiinnostaa lapsia ja internetissä voi keskustella kaikesta nimettömänä. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet seksuaaliselle ...
  • Impact and Implementation of the Finnish Tobacco Act in Workplaces 

   Heloma, Antero
   Työterveyslaitos. People and Work Research Reports : 57 (Työterveyslaitos, 2003)
   Väitöskirja
   Suomen tupakkalaki säädettiin vuonna 1976. Lakia uudistettiin vuonna 1994 siten, että myös työpaikat tulivat lain piiriin. Lainmuutos tuli voimaan maaliskuussa 1995 ja se salli tupakoinnin ainoastaan täysin erillisissä ...
  • Kunta : kunnallisen itsehallinnon perusteet 

   Heuru, Kauko; Mennola, Erkki; Ryynänen, Aimo (Tampere University Press, 2011)
   book
   Kunnallinen itsehallinto on eurooppalaisen kansanvallan kulmakivi. Sen perusasioiden tunteminen kuuluu jokaisen suomalaisen yleissivistykseen. Tämä kirja on ainoa ajan tasalla oleva suomalainen kokonaisesitys kunnallisen ...
  • Liikennevakuutuslaki uudistuu - vakuutusyhtiöiden bonusjärjestelmät tarkastelussa 

   Koskela, Tuomo (2016)
   Pro gradu -tutkielma
   Vahinkovakuutusyhtiöt käyttävät ajoneuvovakuutusten hinnoittelussa kokemuksen antamaa tietoa vakuutetun ajotaidoista ja ajokäyttäytymisestä, joka perustuu vakuutetun vakuutus- ja vahinkohistoriaan. Vahinkohistorian perusteella ...
  • Sananvapaus Suomessa 

   Nordenstreng, Kaarle; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö ; University of Tampere (Tampere University Press, 2015)
   book
   Suomi on sananvapauden mallimaa vertailtaessa kansainvälisesti erityisesti median vapautta. Mutta ajanmukainenkaan lainsäädäntö ei aina toteudu käytännössä. Sananvapauden julkisen harjoittamisen - median vapauden - ...
  • Tangoon tarvitaan kaksi : moniammatillista yhteistyötä edistävät ja ehkäisevät tekijät lastensuojelutarpeen selvitystyössä 

   Romppainen, Auli (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millaista moniammatillista yh-teistyötä tehdään lastensuojelutarpeen selvityksen yhteydessä lastensuojelun ja sen keskeisten yh-teistyötahojen kanssa. ...